montes

Fotografía de arquivo da limpeza dos montes galegos. EFE/Salvador Sas

EFEverde en Galego

O Diario Oficial de Galicia publica as posibles sancións por non limpar terreos forestais

Publicado por: Redacción EFEverde 7 de mayo, 2018 Santiago de Compostela

O Diario Oficial de Galicia publica hoxe as normas establecidas nas leis de montes e de prevención de incendios forestais.

Estas normas inclúen a posibilidade de chegar a acometer unha execución forzosa nos supostos de incumprimento en chan rústico dos deberes de xestión da biomasa vexetal e de retirada de especies arbóreas nas redes de franxas secundarias, urbanizacións e edificacións.
Segundo recolle a publicación, a competencia sobre a execución forzosa corresponde aos concellos e a sancionadora á Administración autonómica.

Así, como establece o principio de colaboración e cooperación, os gobernos locais poñerán en coñecemento da correspondente xefatura territorial da Consellería do Medio Rural todas as comunicacións destes supostos que poderían derivar en expropiacións.

A instrución publicada este luns establece que o propietario terá 15 días -a computar desde o día seguinte á recepción da notificación ou da publicación do requirimento- para cumprir coas limpezas nas franxas de xestión da biomasa, salvo no caso das franxas laterais das vías de comunicación no que o prazo se alonga ata tres meses.

Pasados estes prazos procederase á execución subsidiaria sen necesidade de facer máis trámites e ao comezo o correspondente proceso sancionador, sinala a Xunta nun comunicado.

Ademais, cada xefatura territorial manterá unha contabilización das parcelas en que os custos dos traballos de execución subsidiaria non puideron ser repercutidos ás persoas responsables por descoñecerse a súa identidade e da contía daqueles.

Deste xeito, unha vez que a contía acumulada supere o valor catastral da parcela, poderase iniciar o procedemento para que a administración asuma a propiedade da mesma, sempre que esta sexa de titular descoñecido.

A publicación establece ademais supostos especiais, como o referente a aquelas parcelas declaradas como zonas de actuación prioritaria e urxente, nas que se procederá á execución subsidiaria sen necesidade de notificación previa ás persoas responsables.

[box type="shadow" ]Co fin de facilitar a aplicación das normas a Consellería do Medio Rural publicou hoxe no Diario Oficial de Galicia esta instrución na que se establecen as competencias de cada administración, así como dos particulares, en materia de xestión da biomasa vexetal e na retirada de árbores ilegais.[/box]

Estas indicacións son de aplicación en caso de incumprimento da normativa vixente e, segundo o Goberno autonómico, teñen por obxectivo axilizar estas actuacións correctoras, clarificando o procedemento para seguir e precisando as facultades de que dispón a administración competente en cada suposto.

Así, corresponde aos concellos a competencia de vixiar e impoñer o cumprimento forzoso do deber de xestión da biomasa vexetal e de retirada de árbores. EFEverde

Secciones : Actualidad
Redacción EFEverde

Un equipo de periodistas especializados en periodismo e información ambiental de la Agencia EFE.