Vista dende un monte situado no municipio coruñés Das pontes. EFE

EFEverde en Galego

Goberno destina 1M de euros a Galicia para industrialización agroalimentaria

Publicado por: Redacción EFEverde 24 de octubre, 2014 Madrid

EFEverde.- O Consello de Ministros aprobou hoxe destinar a Galicia 1.000.090 euros para o fomento da industrialización agroalimentaria do Fondo Europeo da Pesca.

Con esta medida o Goberno busca facilitar o cofinanciamento necesario para a medida de transformación e comercialización en destino dos produtos da pesca e da acuicultura, dentro do Programa Operativo do Fondo Europeo de Pesca.

Ademais, o Goberno aprobou a distribución de 21.171.884 euros entre as comunidades autónomas para a execución de programas agrícolas, gandeiros e alimentarios, informou o Ministerio de Agricultura, Alimentación e Medio Ambiente nun comunicado.

Desta cantidade, Galicia recibirá 2 millóns de euros en dúas partidas disti ntas; algo máis de 1,3 millóns para sanidade da produción agraria e 0,6 millóns para producións e mercados agrarios.

Conferencia Sectorial de Agricultura e Desenvolvemento Rural

O Executivo detallou que se formalizan así os criterios de distribución e o reparto de fondos acordados na Conferencia Sectorial de Agricultura e Desenvolvemento Rural presidida pola ministra Isabel García Tejerina o pasado 8 de xullo.

Para apoiar a competitividade e calidade da sanidade agraria, aprobouse o reparto de 15.206.704 euros, destinados aos programas estatais de erradicación de enfermidades dos animais e á prevención e loita contra pragas.

Para os programas estatais de erradicación de enfermidades, dedícanse 7.865.004 euros, dos que 5.237.952 euros son para indemnización por sacrificio obrigatorio de animais e 2.321.178 euros para apoio a programas de vixilancia de enfermidades.

Programa de vixilancia de encefalopatías esponxiformes transmisibles

Dentro destas actuacións, encóntrase o Programa de vixilancia de encefalopatías esponxiformes transmisibles (EET), o reforzo da vixilancia de enfermidades vectoriais e o apoio ao desenvolvemento do programa de control e erradicación da tuberculose bovina.

Tamén se outorgan 7.341.700 euros á prevención e loita contra pragas; o obxectivo desta liña é apoiar a execución dos programas de erradicación de organismos nocivos de corentena ou dos xa establecidos ou novos no territorio nacional.

As asignacións realizáronse baseándose nas cantidades solicitadas polas comunidades autónomas.

No referente ás producións e mercados agrarios, aprobáronse 4.965.090 euros destinados á competitividade e calidade da produción e os mercados agrarios.

Para iso distribuiranse 1.129.467 euros para a prima complementaria á vaca de crianza; o reparto efectuouse de forma proporcional ao número de dereitos de vaca de crianza notificados á base de datos Sidegan e os remanentes en poder das comunidades autónomas.

933.523 euros dedicáronse á calidade das variedades vexetais e a certificación dos materiais de reprodución.

Con estes fondos, segundo o Ministerio, promóvese o valor agronómico das novas variedades en que se toma en conta a resistencia a microorganismos como fungos, bacterias e virus, e tamén os ensaios agronómicos das novas variedades vexetais que pode significar que son máis produtivas, con maior rendemento ou maior grao de adaptación aos microorganismos.

A mellora gandeira e a conservación da biodiversidade

Con obxecto de apoiar a ordenación e fomento da mellora gandeira e a conservación da biodiversidade, en concreto para as razas autóctonas, asignáronse tamén 1.427.613 euros.

Para a súa distribución, tomáronse en conta o número de asociacións de criadores de razas autóctonas recoñecidas polas comunidades autónomas para a xestión dos libros xenealóxicos e os importes de previsión de gasto de cada unha delas.

Para o control leiteiro oficial, entréganse 1.474.487 euros, co criterio de distribución do número de lactacións finalizadas e válidas certificadas polas comunidades autónomas. EFEverde

 

Secciones : Actualidad
Redacción EFEverde

Un equipo de periodistas especializados en periodismo e información ambiental de la Agencia EFE.